معرفی گروه

نام ونام خانوادگی :
سمت : رئیس گروه ساماندهی امورجوانان
نشانی :
شماره تماس : ۳-۳۲۲۰۰۳۲
ساماندهی امور جوانان
۱.      پیگیری و اجرای مواد قانونی مرتبط با جوانان در برنامه های پنج ساله سند چشم انداز و سایر قوانین موضوعه .
۲.      اداره امور دبیرخانه‌ای ستاد استانی ساماندهی و کمیته‌های تخصصی
۳.      برنامه ریزی و نظارت بمنظور عملیاتی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان و رفع موانع و مشکلات .
۴.      تعیین جایگاه، نقش و مأموریتهای اساسی دستگاههای دولتی مرتبط با امور جوانان و تقسیم کار ملی و رفع موازی کاری بمنظور هماهنگی و ساماندهی فعالیتهای بخشی و فرابخشی دراین زمینه.
۵.      همگرایی، هماهنگی و سامان یابی فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور جوانان.
۶.      برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه ساماندهی و رفع موانع و تنگناهای موجود.
۷.      برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد ستادهای استانی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
۸.      برنامه‌ریزی محتوایی ستادهای استانی با مشارکت سایر دفاتر تخصصی.
۹.      ارائه پیشنهادات در ارتباط با اصلاح وظایف دستگاه‌های اجرایی با توجه به رویکردهای منشور تربیتی و اهداف و سیاست‌های سند ملی توسعه
۱۰. انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات

سایت های مرتبط

آرشیو ویدئو

گالری عکس

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید سایت

  • 42
  • 468
  • 4,420
  • 10,624
  • 81,390
  • 144
  • دی ۱۲, ۱۳۹۵