فرهنگی تربیتی

فرهنگی و تربیتی
امور فرهنگی
۱.   برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ساماندهی فرهنگی میادین ورزشی
۲.   برنامه ریزی و ارائه طرح برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان
۳.   شناساندن ضرورت و اهمیت ورزش در تامین سلامت عمومی جامعه و خانواده از طریق رسانه های گروهی
۴.   برنامه ریزی برای معرفی الگوهای جوان
۵.   آسیب شناسی فرهنگی ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای و چاره اندیشی
۶.   برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه – جشنواره – همایش و هم اندیشی جوانان پیرامون مسا ئل فرهنگی مرتب
۷.   برنامه‌ریزی و نظارت بر تداوم ارتباط فرهنگی با قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی
۸.   تهیه شاخص های نظارت و ارزیابی عملکرد فرهنگی واحدهای اجرایی شهرستان ها
۹.   برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء فرهنگی جوانان از طریق فضا سازی قرآنی و توسعه نمادهای ملی و دینی و اردوها و سفرهای زیارتی
۱۰. ارائه طرح برای امور فوق برنامه فرهنگی و هنری ورزش همگانی و قهرمانی
۱۱. برنامه ریزی برای توسعه فرهنگ اخلاق و روحیه پهلوانی و جوانمردی در ورزش از طریق مربیان و سایر عوامل موثر
برنامه ریزی تربیتی
۱.برنامه ریزی برای تولید محتوای پیام و پیامک ویژه جوانان با اهداف آموزشی، دینی و تربیتی در فضای مجازی و رسانه های نوشتاری و دیداری و شنیداری و محیطهای ورزشی
۲.برنامه ریزی و ارائه طرح برای دستیابی جوانان به احساس هویت دینی، ملی و انقلابی
۳.برنامه ریزی راهبردی برای تربیت دینی جوانان
۴.حمایت از آثار و تولیدات مؤثر در ارتقاء دینی جوانان
۵.تولید محتوا در جهت پاسخگویی به شبهات دینی جوانان
۶.برنامه ریزی و ارائه طرح برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای جوانان و ارتقاء توانمندیهای آنان
۷.برنامه ریزی برای تربیت کار جمعی و گروهی توسط جوانان
۸.ارتباط با مراکز علمی و دینی برای تبادل نظر و هم اندیشی در حوزه تربیت دینی جوانان
۹.فرصت سازی برای هم اندیشی و ایده پردازی جوانان و بهره گیری از ایده ها
۱۰. برنامه ریزی برای مستندسازی از زندگی و اخلاق پهلوانی قهرمانان برجسته
۱۱. تهیه محتوای آموزشی برای جوانان در آستانه ازدواج و پس از ازدواج
برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده
۱.به خانواده ها و جوانان در ارتقاء سلامت روان
۲.کمک به خانواده ها جهت همراهی بیشتر و کارآمدتر در ایفای نقش تصمیم سازی در امر ازدواج جوانان
۳.ارتقاء سطح بینش و فرهنگ عمومی جامعه
۴.فراهم نمودن زمینه استقلال اجتماعی و اقتصادی جوانان
۵.تقویت حس مسئولیت پذیری خانواده ها در امور مربوط به جوانان از جمله ازدواج
۶.تقویت نقش و کارکرد حمایتی نهادهای سنتی از جوانان
۷.ارائه الگوهای مناسب در امر ازدواج
۸.مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی های مربوط به ازدواج در میان آنها
۹.فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواج

سایت های مرتبط

آرشیو ویدئو

گالری عکس

آخرین دیدگاه‌ها

  آمار بازدید سایت

  • 42
  • 468
  • 4,420
  • 10,624
  • 81,390
  • 144
  • دی ۱۲, ۱۳۹۵